Gassnova SF

Regner seg frem til sikker CO2-transport

Nyhet   •   jun 25, 2013 13:26 CEST

Svend Tollak Munkejord, sjefforsker ved SINTEF Energi, er prosjektleder for CO2 Dynamics.
Foto: SINTEF

Lagring av CO2 i store mengder krever rørsystemer som kan transportere gassen fra kilden til lagringsstedet på en sikker måte. Norske forskere utvikler modeller slik at designerne kan sjekke hva som kan skje hvis det oppstår en lekkasje.

I et prosjekt som heter CO2 Dynamics utvikler forskere fra SINTEF metoder og kunnskap for bedre design og drift av CO2-transportsystemer. Avanserte strømningsmodeller med ligninger som har 100-vis av ledd i omfattende numeriske beregninger blir analysert og utviklet. Prosjektet er støttet av CLIMIT.

Forskerne undersøker eksisterende modeller for strømning, dynamikk og transportegenskaper, forbedrer disse, og setter dem sammen i en felles modell.

– Vi har nå klart å sette sammen en lovende modell for strømning av CO2 og CO2-blandinger ved trykkavlasting av rør, en robust og nøyaktig kopling mellom modeller for strømning og termodynamikk, sier Svend Tollak Munkejord, sjefsforsker ved SINTEF Energi og prosjektleder for CO2 Dynamics. Gassco, NTNU, Statoil og Vattenfall er partnere i prosjektet.

Les mer på climit.no