Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Inge Ryan ny leder av reindriftsstyret

Nyhet   •   feb 04, 2010 17:10 CET

Reindrift: Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har oppnevnt nytt reindriftsstyre for perioden 2010-2013. Inge Ryan, fylkesmann i Nord-Trøndelag er oppnevnt til ny leder av reindriftsstyret.

Reindriftsstyret er et offentlig forvaltningsorgan som skal bidra til at myndighetene når de overordnede målene for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget. Reindriftsstyret skal utføre en rekke oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i reindriftsloven.


Reindrift: Inge Ryan, fylkesmann i Nord-Trøndelag er oppnevnt til ny leder av reindriftsstyret.
Foto: Sosialistisk Venstreparti (SV)

Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer er oppnevnt:

 • Fylkesmann Inge Ryan, Levanger, vara: tingrettsdommer Siri Vigmostad, Skien
 • Reineier Alf Johansen, Porsanger, vara: rådgiver Tove-Lill Labahå Magga, Neiden.
 • Ass. landbruksdirektør Jan-Yngvar Kiel, Trondheim, vara: fagsjef Magnhild Melandsø, Trondheim.
 • Bonde Liv-Julie Wågan, Sømna, vara: veterinær Gaute Helland, Lom
 • Reineier Berit Marie P. E. Eira, Kautokeino vara: Mikkel Per Bongo, Kautokeino
 • Reineier Berit Oskal E. Eira, Tennevoll, vara: Johan Anders Oskal, Moen
 • Reineier Jon Anders Mortensson, Drevsjø, vara: Ida Marie Bransfjell, Trondheim
 • Fylkesmann Inge Ryan er oppnevnt til styrets leder, mens Berit Oskal E. Eira er utpekt som nestleder.

  Styre med god kompetanse
  - Gjennom denne oppnevningen har vi fått et reindriftsstyre med god kompetanse og gode forutsetninger for å ivareta sitt ansvar som offentlig forvaltningsorgan innenfor reindriftspolitikken, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Sammensetningen av styret gir et godt grunnlag for at deres oppgaver blir ivaretatt på en god måte, tilføyer Brekk.

  Sammensetningen av styret er gjort i henhold til de krav som følger av reindriftslovens § 71 mht geografi, kjønn, faglig bakgrunn og samfunnserfaring. Av syv medlemmer er reindriftsnæringen i flertall med fire representanter.

  Reindrift: Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har oppnevnt nytt reindriftsstyre for perioden 2010-2013. Inge Ryan, fylkesmann i Nord-Trøndelag er oppnevnt til ny leder av reindriftsstyret.