Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Staten tilbyr 101 millioner kroner

Nyhet   •   jan 25, 2010 09:50 CET

Reindrift: Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud i reindriftsforhandlingene for 2010/2011. Tilbudet har en ramme på 101 millioner kroner. Dette tilsvarer rammen for inneværende avtale.

Rreindift - se Statens tilbud for avtaleåret 2010-2011 (pdf, 9 Mb)
- Med dette tilbudet har næringen fått et godt utgangspunkt for å arbeide videre med nødvendige tilpasninger innenfor reindrifta. Gjennom tilbudet får næringa også gode forutsetninger for å ivareta et økt indre selvstyre og økt ansvar for en bærekraftig reindriftsnæring, sier Leif Forsell, som er Statens forhandlingsleder.

Staten legger i tilbudet hovedvekt på å stimulere til markedsrettet produksjon og verdiskaping. På denne måten er tilbudet særlig innrettet mot reindriftsutøvere som har reindrift som hovednæring.

Markedssituasjonen for reinkjøtt har imidlertid blitt vanskelig i løpet av det siste året. Staten legger derfor i tilbudet også stor vekt på tiltak som kan bidra til å bedre gjennomføringen av slaktingen gjennom sesongen og til økt salg.

Staten foreslår derfor omlegginger ved at ordningen med tidligslaktetilskudd avvikles, mens kalveslaktetilskuddet styrkes. Staten foreslår også økt satsing på markedstiltak og endringer i organiseringen av opplegget for dette arbeidet.

I tilbudet er det også lagt vekt på å styrke likestillingen innenfor reindriften ved at ektefelletilskuddet foreslås økt.