Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Vil ha ferskt reinkjøtt

Nyhet   •   jan 04, 2010 17:05 CET

Reindrift: Det er stor etterspørselen etter ferskt reinsdyrkjøtt, men neste bare mulig å oppdrive frossent. Forskere fra Nofima Mat har kartlagt hvilken emballasje og lagringsmetode som best ivaretar reinsdyrkjøttet.

- Tradisjonelt tilbys reinsdyrkjøtt som frossenvare. Men det hever både kvaliteten og luksusfølelsen hvis man også kan tilby kjøttet som ferskvare. Det er mange forbrukere som er på jakt etter nye spennende matopplevelser. Derfor er det viktig å tilpasse lagringsmetoden til markedsbehov, og å finne frem til den emballasjen som egner seg best - slik at både holdbarhet og salgbarhet økes, sier forsker Maria Mielnik hos Nofima Mat.

Nofima har undersøkt reinsdyrkjøtt pakket i modifisert atmosfære (MAP) bestående av CO2 og N2, vakuumpakket kjøtt og aktiv emballering med CO2-emitter. Det viser seg at aktiv emballering med CO2-emitter er den beste løsningen. Det ble foretatt flere ulike analyser på reinsdyrkjøttskiver lagret 21 dager ved + 4 °C. Pakningenes utseende, væsketap, bakterievekst, antioksidantkapasitet, farge og koketap ble undersøkt.

Resultatene fra undersøkelsen indikerer at ferskt reinsdyrkjøtt kan være holdbart i tre uker, under forutsetning at lagringstemperatur ikke overstiger 4 °C.


Reindrift: Det er stor etterspørselen etter ferskt reinsdyrkjøtt, men neste bare mulig å oppdrive frossent. Foto: LMD

Undersøkelsen er finansiert av Styre for forskningsmidler over Reindriftsavtalen og Nofima Mat.

Økt omsetning av kjøtt
De viktigste målene i reindriftsavtalen for avtaleåret 2009 - 2010 er å legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt, samt stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer.

Reindrift: Det er stor etterspørselen etter ferskt reinsdyrkjøtt, men neste bare mulig å oppdrive frossent.