Utenriksdepartementet

Reisestøtten til profesjonelle norske musikere er klar

Nyhet   •   sep 17, 2010 15:27 CEST

Årets tredje tildelingsrunde for Utenriksdepartementets reisestøtteordning for profesjonelle norske musikere er nå klare. Band, utøvere og ensembler som Bit 20, The Thing, Enslaved, TrondheimSolistene, Dimmu Borgir, Katzenjammer og Piper on the Roof Ensemble får innvilget støtte til sine turneplaner.

Utenriksdepartementets reisestøtteordning forvaltes av MIC Norsk Musikkinformasjon. Av totalt 136 søknader om reisestøtte fikk 67 tilslag fra reisestøtteordningens fagutvalg. Totalt ble det søkt om hele 3.677.650 kroner fra reisestøtteordningen og det ble bevilget 832.000 kroner. Se fullstendig liste over tildelinger på www.stikk.no.

Nytt av året er at reisestøtten nå deles ut fire ganger i året. Tidligere har man operert med tre tildelingsrunder i året, men for å imøtekomme ønsker fra artister og utøvere som ofte må forholde seg til korte tidsfrister og hektiske turneplaner har MIC nå gjort ordningen mer fleksibel.

I 2010 er den resterende søknadsfristen satt til 1. desember for prosjekter som starter etter 15. desember.

Her er et noen av prosjektene som nå kan oppjustere inntektssiden på turnebudsjettet:

Elisabeth Vatns Piper on the Roof Ensemble skal spille en viktig showcase på Womex-messen i København senere i høst og legger også ut på en Japanturne nå i september. MIC/UD støtter turneaktivitetene med 25.000 kroner.

The Thing fortsetter sin hektiske turnevirksomhet – i oktober legger trioen ut på en lengre europaturne sammen med den japanske multiinstrumentalisten Otomo Yoshihide. Mats Gustafsson, Ingebrigt Håker Flaten og Paal Nilssen-Love støttes med totalt 25.000 kroner fra MIC/UD.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Enslaved (over) og Tine Helseth (til høyre) fikk bidrag til turneutgiftene.

I slutten av september slipper ekstremmetallbandet fra Vestlandet, Enslaved, sitt nye album Axioma Ethica og en del av lanseringsplanen er en omfattende verdensturne med Dimmu Borgir senere i høst. MIC/UD støtter turneaktivitetene med 40.000 kroner.

I november og desember legger TrondheimSolistene ut på turne med Tine Thing Helseth som solist. Turneen omfatter en rekke konserter konsertsaler i Tyskland og Sveits. MIC/UD støtter turneen med 80.000 kroner.

Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør
I støttekategorien Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør er det fem prosjekter som blir tildelt midler fra ordningen.

Kriteriene for tildeling av prosjektstøtte til land i sør på musikkfeltet er bilateral kulturutveksling med utviklingsland og må skje innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid og samarbeid som skal bidra til kompetansebygging og institusjonsutviking, og generelt fremme utviklingspolitiske mål. Kultursamarbeidet skal bidra til å styrke lokale krefter, identitet og verdier, samt å stimulere til kreativt og internasjonalt samarbeid.

Fem av i alt 15 innkomne prosjektsøknader ble innvilget. Totalt ble det søkt om 1.025.595, og til de innvilgede søknadene ble det tildelt 115.000 kroner.

En av søknadene som får den største tildelingen er den ambulerende festivalen On The Edge of Wrong som denne gangen lander i Cape Town i mars 2011 – tverrkunstfestivalen støttes med 30.000 kroner.

Prosjektet Samba for Strykere som innbefatter konserter og undervisning i Niterói og Rio de Janeiro i Brasil støttes med 35.000 kroner av MIC/DU.

Anne Hytta, Becay Aw, Mohammed Issa "Matona" Haji og Rajab Suleimantest utgjør News Quartet som har fått 25.000 kroner,- til å turnere i Tanzania i november.

Fagutvalget etterspør enda flere søknader som har som hovedmål å fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland basert på tanken om at all kulturutfoldelse er utviklingsfremmende i seg selv og oppfordrer musikklivets aktører til å søke på ordningens midler.

Om støtten
UDs reisestøtte for norske profesjonelle musikeres konserter i utlandet, og prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør forvaltes av MIC og fordeles fire ganger pr. år.

Fagutvalget som står for søknadsbehandlingen består av Claes Olsen, Erica Berthelsen, Ola K. Berge, Maja Ratkje og Martin Revheim (leder). Sverre Lunde og Jan Gerhard Lassen fra UD er observatører i utvalget.

MICs fagutvalg fordelte 15. september til sammen kr. 947.000 innenfor de to ordningene.

For mer informasjon vedrørende MICs administrasjon av og tildeling av midler fra Utenriksdepartementets reisestøtteordning for norske profesjonelle musikere og ordningen for prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør kontakt MICs direktør Martin Revheim på tlf. 23276310