Nærings- og handelsdepartementet

Rekordstor norsk-russisk næringslivskonferanse i Moskva

Nyhet   •   nov 03, 2011 12:14 CET

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar i dag i et bredt norsk-russisk næringslivsforum i Moskva. Mer enn 300 personer er påmeldt konferansen.

- Jeg er fornøyd med at næringslivet følger opp det vellykkede arrangementet som fant sted under det russiske statsbesøket til Norge i fjor. Den store deltakelsen sier mye om interessen for samarbeidet mellom våre land, et samarbeid som stadig styrkes, sier Giske.

I rammen av konferansen møtte Giske første visestatsminister Viktor Zubkov og minister for økonomisk utvikling, Elvira Nabiullina. Zubkov er Giskes motpart i norsk-russisk regjeringskommisjon for økonomisk samarbeid. Nabiullinas ministerium er ansvarlig sekretariat for kommisjonen.

Russland er en viktig handelspartner for Norge, og samhandelen øker igjen nå etter tilbakegang i forbindelse med finanskrisen. - I møter med mine russiske regjeringskollegaer understreker jeg viktigheten av gode og stabile rammebetingelser. Russisk tilslutning til WTO og en fremtidig handelsavtale som inkluderer våre to land er tiltak som vil bidra til det, og jeg noterer med tilfredshet at det er positiv utvikling på begge disse punktene, sier Giske.

Arrangementet er en direkte oppfølging av en tilsvarende konferanse under Russlands president Dmitrij Medvedevs besøk til Norge i april 2010. Norsk-russisk handelskammer og Den russiske føderasjons handels- og industri¬kammer er arrangører.

Fakta:
• Norsk-russisk regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og tekniskvitenskapelig samarbeid ledes av nærings- og handelsminister Trond Giske fra norsk side og første visestatsminister Viktor Zubkov fra russisk side. Kommisjonen møtes årlig, sist i Oslo i februar 2011. Neste møte blir i Russland, antagelig i første halvdel av 2012.
• Samhandelen mellom Norge og Russland var i 2010 på nesten 19 milliarder kroner. Russland er, ved siden av Frankrike, vårt største enkeltmarked for fisk og sjømat.
• Regjeringen arbeider nå med en nasjonal strategi for næringssamarbeidet med Russland.