Gassnova SF

Replikk DN fra Gassnova for torsdag 7. oktober

Nyhet   •   okt 11, 2010 12:53 CEST

Gassnova SF hadde innlegg i Dagens Næringsliv  7. oktober 2010

Vi tar risikoen på alvor

DN hadde 5. okotber et oppslag om mulig 100 mill kr som kunne vært spart på teknologisenteret Mongstad. Til det er å si at kostnadsøkning for teknologisenteret fra investeringsbeslutning i 2009 til nå er 11 %, fra 4,6 mrd til 5,2 mrd (uten mva). Andelen for Aker Clean Carbons (ACC) aminteknologi ble drøftet mellom TCM og ACC, der både innsparinger og økning var en del av prosessen. Partene kom fram til en omforent løsning for økningen og fordelingen av kostnadene.

Fra 2006, da avtalen om Mongstad ble fattet og planleggingen startet, har det vært en økt bevissthet om kompleksiteten i utbyggingsprosjektene for CO2-håndtering. Dette viser at TCM har vært nødvendig i utviklingen av løsninger for CO2-håndtering.

Kunnskap om potensiell miljørisiko ved aminutslipp har også framkommet via TCM-arbeidet.  Vi tar det alvorlig. Vi må være helt på den sikre siden når det gjelder utslipp. Vi håper det er håndterbar, men det kan vi ikke ta sjansen på. Vi har stimulert forskning på aminer siden 2007 gjennom forskningsprogrammet CLIMIT. Gjennom fullskala Mongstad-prosjektet har vi i år bestilt store og omfattende arbeider innen tema aminer, nettopp for å investere i kunnskap om hva som kan skje i industriell skala. Godt planleggingsarbeid innebærer å redusere risiko og å jobbe for å få fram flere gode løsninger og flere teknologialternativer. Det er et ansvar vi i Gassnova er oss bevisst. Det er det teknologiutvikling handler om.

Bjørn-Erik Haugan, adm.dir i Gassnova SF og styreleder i CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM)