Coop Norge

Resultatet etter Coop-valget klart

Nyhet   •   feb 28, 2011 08:12 CET

Nå foreligger det endelige resultatet etter årets Coop-valg. Samlet antall stemmer avgitt i butikk og på nett er 41.678. – Med tanke på at kun i overkant av 2.500 medlemmer i disse lagene brukte stemmeretten sin før nyordningen ble tatt i bruk, er jo dette svært gledelige tall, sier Ingunn Vaadal, organisasjonssjef i Coop Norge.

Ti av de i alt elleve samvirkelagene som har tatt ny valgordning i bruk gjennomførte Coop-valg i år. Ett av dem, Forbrukersamvirket Sør, har valg hvert annet år og deltok ikke denne gang. Samlet medlemstall i de elleve Coop-valglagene er 523.424. Under årets valg deltok åtte prosent av denne medlemsmassen.

Coop Inn-Trøndelag mobiliserte flest til å stemme i år. Med en andel på 12,7 prosent av medlemmene topper samvirkelaget lista over lag med høyest valgdeltakelse. Coop Øst har til sammenligning en deltakerandel blant medlemmene på 4,8 prosent.

I alt ble det avgitt 4.580 stemmer på coop.no.