Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Retningslinjer og søknadsskjema for satsing på kommunalt barnevern 2011

Nyhet   •   nov 08, 2010 08:58 CET

I statsbudsjettet for 2011 foreslår regjeringen å bevilge 240 mill. kroner til en øremerket styrking av det kommunale barnevernet. Beløpet fordeles av fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Nye stillinger skal ha hovedprioritet, men kommuner som har tilstrekkelig antall stillinger kan søke om midler til enkelte andre tiltak som styrker barnevernet.

Regjeringen legger opp til å foreslå at midlene videreføres også utover 2011. Regjeringen vil komme tilbake med bevilgningsforslag i forbindelse med de årlige budsjettproposisjonene.

Ved eventuelle spørsmål kontakt fylkesmannen i din kommune.

Kontaktperson i BLD er seniorrådgiver Solveig Valseth, tlf. 22 24 25 82

Lenke til: Rundskriv Q-31/2010 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011
Lenke til: Søknadsskjema for kommunene (blir tilgjengelig mandag 8. november 2010)