Finansdepartementet Norge

Revisjonsplikt – svar til Revisorforeningen

Nyhet   •   nov 07, 2011 09:49 CET

Finansdepartementet har fått henvendelse fra Revisorforeningen med spørsmål om hvilke frister som gjelder for fravalg av revisjon av årsregnskap for 2011 for aksjeselskaper. Finansdepartementet har i dag sendt svarbrev til Revisorforeningen vedrørende dette spørsmålet.

Departementet legger til grunn at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret dersom foretaket skal kunne unnlate å revidere årsregnskapet for inneværende regnskapsår.

Les Finansdepartementets brev til Revisorforeningen.