Nærings- og handelsdepartementet

Rikke Lind til Slovakia 25.-28. oktober

Nyhet   •   okt 25, 2010 09:42 CEST

Statssekretær Rikke Lind reiser neste uke til Slovakia sammen med Kongeparet og i overkant 70 næringslivsrepresentanter under det norske statsbesøket. Besøket finner sted i perioden 25.-28. oktober og vil foregå i Bratislava og Banska Stiavnica.

-Et viktig formål med besøket er å videreutvikle de bilaterale økonomiske forbindelsene mellom Slovakia og Norge, blant annet ved å sette Norge på kartet gjennom fokus på høyteknologi og fremtidsrettet, grønn næringsutvikling og anstendig arbeid, sier statssekretær Rikke Lind.

På programmet står også politiske samtaler med statssekretær Martin Chren i det slovakiske økonomiministeriet. Blant temaene som vil bli drøftet i de politiske samtalene er de nye EØS-finansieringsmekanismene.

-Den norske finansieringsordningen skal vi bruke til å styrke de bilaterale forbindelsene mellom Norge og mottakerlandene.  Andre tema som vil bli berørt under samtalen er  bedrifters samfunnsansvar, anstendig arbeid og miljøteknologi, sier Lind.

***

Fakta om besøket:

Et syttitalls norske bedrifter følger Kongeparet under statsbesøket.
Samfunnsansvar og anstendig arbeidsliv utgjør et hovedelement i næringslivsprogrammet. Gjennom konferansen ”Modern business in modern society” ønsker man å belyse hvordan samfunnsansvar bidrar til vekst og velstand samt hvordan myndigheter, partene i arbeidslivet og næringslivet kan bidra til å realisere mulighetene.
I tillegg vil det blir arrangert seminarer og work-shops knyttet til grønn næringsutvikling og innovasjon med fokus på fornybar energi, miljøteknologi og undergrunnsteknologi. Etter oppholdet i Bratislava reiser den offisielle delegasjonen videre til Banska Stiavnica, for blant annet å besøke aluminiumsprodusenten Slovalco, hvor Norsk Hydro er majoritetseier. Delegasjonen vil også møte bedrifter som har mottatt støtte under den forrige EØS-finansieringsordningen.

FAKTA:
• Samhandelen i 2009: 2,3 milliarder kroner
• Eksporten i 2009: 342 millioner kroner. Viktigste varer – Elektriske maskiner og optikk.
• Importen i 2009: 1,9 milliarder kroner. Viktigste varer – elektriske maskiner, lokomotiver og annet knyttet til transport.
• Om lag 12 norske bedrifter er etablert i Slovakia.
• Den største norske investeringen er foretatt av Norsk Hydro, som er majoritetseier i aluminiumsprodusenten Slovalco.