Arbeidsdepartementet

Rikslønnsnemndas kjennelse i arbeidstvist i Spekter

Nyhet   •   okt 25, 2010 09:50 CEST

I årets lønnsoppgjør ble YS Spekters medlemmer ble tatt ut i streik i arbeidstvisten mellom YS Spekter og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Tvisten ble henvist til Rikslønnsnemnda, som 21. oktober 2010 avsa kjennelse.

Streiken gjaldt blant annet ambulansearbeidere, helsesekretærer, helsefagarbeidere, kokker, audiografer, portører samt merkantilt personell. Etter 15 dager ble streiken stanset ved tvungen lønnsnemnd.

Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf, 2 mb)