Fiskeri- og kystdepartementet

Risikoreduserende tiltak langs kysten på høring

Nyhet   •   des 11, 2009 16:34 CET

Kystverket har i dag fått klarsignal for å sende et forslag om risikoreduserende rutetiltak utenfor territorialfarvannet fra Røst til og med Sørlandet på høring.

-Forslaget innebærer at risikotrafikken som går i transitt langs norskekysten, og trafikk på vei til og fra en utenlandsk havn, flyttes til utenfor territorialfarvannet. Forutsatt at det blir godkjent av IMO, vil dette være et viktig tiltak som vil bidra til å styrke sjøsikkerheten langs kysten og redusere miljøkonsekvensene ved akutte utslipp, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Slike tiltak vil flytte risikotrafikk lenger ut fra hele Norskekysten. Dette er i tråd med det som ble varslet i forvaltningsplanen for Norskehavet. Forslaget er utarbeidet av en bredt sammensatt faggruppe ledet av Kystverket. En ekstern risikoanalyse er gjennomført for å dokumentere effektene av tiltaket. Regjeringen tar sikte på å fremme forslaget for FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) våren 2010.

Les mer på Kystverkets nettsider.