Mattilsynet gammel

Risikovurdering av import av poteter fra Nederland

Nyhet   •   des 14, 2009 21:08 CET

Mattilsynet vil be Vitenskapskomiteen for mattrygghet VKM om en vurdering av sannsynligheten for introduksjon av Ralstonia solanacearum (mørk ringåte på potet) dersom gjeldende importforbud oppheves og import av poteter til mat eller industriformål, produsert i Nederland, tillates.

Siden 1996 har det vært forbud mot import av poteter fra Nederland til Norge. Årsaken til importforbudet, var at det den gang var mange funn av mørk ringråte i potetproduksjonen i Nederland. Nederlandske plantehelsemyndigheter har bedt Mattilsynet vurdere dette forbudet på nytt. De viser til nedgang i smitteforekomst i potetproduksjonen som følge av de kontrolltiltakene som er gjennomført de siste årene.

Forslag til bestilling er vedlagt nedenfor. Dersom det er innspill eller kommentarer til forslaget, ber vi om å få disse tilsendt innen 31.12.09.

Kontaktperson i Mattilsynet
Hilde Paulsen, seniorrådgiver, seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 46