Helse- og omsorgsdepartementet

Røykeloven gjelder på uteserveringer

Nyhet   •   des 03, 2009 14:04 CET

Staten har vunnet en sak om røykelovens anvendelse på uteserveringer. Saken gjaldt spørsmålet om et serveringsområde utenfor serveringsstedet Hall Toll i Stavanger var så innbygget at røykeloven måtte gjelde der. I dom av 27. november 2009 fikk Staten medhold i Stavanger tingrett.

Avgjørelsen er prinsipielt viktig. De siste årene har det funnet sted en økning av uteserveringer som bygges inn i større grad enn det loven tillater. Dommen konkluderer med at såkalte uteserveringer må ha en ”utlufting tilsvarende utendørs områder”, dersom det skal være lov å røyke der.

Forbudet mot røyking på serveringssteder i tobakkskadeloven § 6 avhenger av at det enten er tale om et ”lokale” hvor allmennheten har adgang eller et arbeidslokale. Partene i saken var uenige om uteserveringen var å anse som et ”lokale” i lovens forstand. Med støtte i lovens forarbeider og formål fant retten at det aktuelle området er et lokale i lovens forstand, da høye glassvegger og markiser fører til at området ikke har en utlufting tilsvarende utendørs område på en relativt vindstille dag.

Les dommen fra Stavanger tingrett (pdf).

Det er Helsedirektoratet som har fortolkningsansvar for tobakksskadeloven. Avgjørelsen fra Stavanger tingrett er i samsvar med direktoratets tolkning, se direktoratets nettsider om røykeloven og uteserveringer