Norsk Krisesenterforbund

Rolig jul på krisesentrene

Nyhet   •   jan 03, 2013 10:16 CET

Det er en kjensgjerning at ferie og fritid øker risikoen for vold i nære relasjoner. Familien tilbringer mer tid sammen og eventuelle destruktive mønstre som rusmisbruk og psykiske forstyrrelser kan bli forsterket. Selv om mye av volden i nære relasjoner foregår i familier der det ikke er rus og psykiatri, vet vi at forekomsten av rus(mis)bruk og psykiske vansker øker sannsynligheten for at vold i nære relasjoner oppstår. Det er altså ingen grunn til å tro at volden opphører i jule- og nyttårshelger. En av grunnene til at færre oppsøker krisesentrene i denne perioden enn ellers, kan være at den voldsutsatte forelderen kvier seg for å forlate hjemmet under julehøytiden. For mange kan det være ekstra tungt å forlate hjemmet og bryte den juleidyllen som er forventet å prege hjemmet. Derfor biter mange tennene sammen og holder ut til hverdagen kommer slik lederen ved Krise- og incestsenteret i Fredrikstad beskriver det.. Dette er krisesentrene klar over og de er godt forberedt på rushet av folk som henvender seg tidlig i januar.