Landbruks- og matdepartementet

Rydder i regelverk for kjæledyr

Nyhet   •   sep 16, 2010 09:25 CEST

Mattilsynet starter i høst arbeidet med opprydding av det gjeldende regelverket for innførsel av kjæledyr. Arbeidet skal føre frem til et enklere og mer brukervennlig regelverk.

Mattilsynet begynte i 2008 et arbeid som hadde til hensikt å rydde opp i regelverket de forvalter. Både brukere og tilsyn ble i den anledning rådspurt om forslag til endringer som ville gjøre regelverket bedre og mer velfungerende. Forprosjektet, som foregikk i perioden 2008-2009, resulterte i en egen rapport med oversikt over regelverket og forslag til endringer.

Regelryddingsprosjektet avdekket mange uklare og uhensiktsmessige regler men gav også konkrete innspill til hva som kunne gjøres bedre.

Et av de forvaltningsområdene som det ble gitt mange tilbakemeldinger om var importregelverket for kjæledyr. I høst starter en opprydding på dette området. Arbeidet vil ta utgangspunkt i rapporten fra forprosjektet og vil ha fokus på brukervennlighet. Noen av utfordringene vil være:

  • uklare grenser mht. hvilket regelverk som gjelder og hvilke dyr som omfattes
  • uklarheter mht. begrepet ”kommersiell innførsel” ved import av kjæledyr
  • den gamle ”Importplakatens” stilling og avgrensing mot annet regelverk
  • vanskelige henvisnings- og endringsforskrifter


Mattilsynet starter i høst arbeidet med opprydding av det gjeldende regelverket for innførsel av kjæledyr. Foto: Maria Heiberg Løvik