Arbeidsdepartementet

Samarbeid for arbeid engasjerer

Nyhet   •   feb 16, 2010 16:00 CET

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm takker for alle innspill som strømmer inn til departementet etter at regjeringen i går lanserte samarbeidforarbeid.no. I løpet av første dag mottok Arbeidsdepartementet ikke mindre enn 237 eposter med synspunkter og gode eksempler.

Karensdager og behandlingskøer er de to sakene som går mest igjen. I tillegg bidrar mange med erfaringer fra egen arbeidshverdag. En problemstilling flere tar opp er hvordan mennesker som ikke klarer å jobbe 100 prosent kan bidra i arbeidslivet i stedet for å havne på trygd. Her er noen eksempler på innspill:

”Hver arbeidsplass burde ha fadderording som tar kontakt med sykemeldte på vegne av kollegaer, om ikke annet for å invitere til kafe-besøk. Den sykemeldte må også få beskjed om personalmøter og annet.”

”For oss som jobber med prosjekter blir det veldig tydelig at det vi driver med hver dag nytter og gir uttelling. I yrker der målene er lite synlig, så spiller det liksom ikke noen rolle om man er der eller ikke”

”Jeg tror bedre tilrettelegging og midler til trening i arbeidstiden vil få ned sykefraværet og øke effektiviteten generelt.”’

”Vi jobber to-skift. Økte arbeidstiden i helgene. Dette medførte hver tredje uke fri. Nå har vi noe å se fram til. Sykefraværet har gått ned fra 6,6 til under 2 prosent”

”Vi er en liten bedrift som sliter med at det tar fryktelig lang tid å bli frisk. En medarbeider går nå og venter på utredning til operasjon. Han kan ikke gjøre andre jobber i bedriften, vi er bare fire mann. Går det ikke an å bruke de ressursene som finnes i samfunnet for å få denne ansatte tilbake uten at vi må bruke egne penger til privat behandling?”

”Jeg synes det burde være bedre støtte for folk som må omskoleres. Jeg vil gjerne starte min egen bedrift, men trenger hjelp fra NAV med etablering og startkapital”

”Legg bedre til rette for arbeidsgivere som ønsker å gi uføretrygdede en ny sjanse i arbeidslivet. For eksempel null i arbeidsgiveravgift de første tre årene av yrkestilbakeføringsperioden, samt null egenkostnader dersom disse har sykefravær i samme periode. Jeg klarer å sitte her og skrive dette, og da må det jo fins en jobb for meg også?”

” Jeg tror å følge opp hver enkelt lege og hvor mange sykemeldinger han/hun skriver ut kan være en start. Følge med hvilke sykdommer som fører til sykemelding. En kollega fikk 8 mnd sykemelding og beskjed om å holde seg i ro på grunn av ryggen. Byttet lege og fikk beskjed om å komme seg i jobb og bruke ryggen mye. Han er nå helt fin og har jobbet snart ett år etter dette. ”

Nettsiden samarbeidforarbeid.no