Statsministerens kontor

Samarbeid for arbeid lansert på Stovner videregående

Nyhet   •   feb 03, 2010 10:21 CET

- Vår felles arbeidsinnsats er det viktigste grunnlaget for velferdsstaten. Derfor inviterer vi til samråd om hvordan man kan sikre en høy arbeidsstyrke og god bruk av arbeidskraften. Det sa statsministeren da han besøkte Stovner videregående skole sammen med kunnskapsminister Halvorsen og kommunal- og regionalminister Navarsete.

Kvalifisering av arbeidskraft og hvordan man kan forebygge frafall i videregående opplæring er en av problemstillingene regjeringen ønsker debatt, råd og innspill om. Derfor har de besøkt Stovner videregående skole. Skolen har lykkes i sitt arbeid for at elevene skal fullførere videregående opplæring.

- Vi har et høyt frafall i videregående opplæring. Det er mange som ikke fullfører, men hvis vi jobber mer systematisk før elevene begynner på videregående og tilpasser teoriundervisningen bedre, spesielt i yrkesfag, kan mange flere gjennomføre opplæringen, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Hvordan skape lønnsomme bedrifter og ta vare på de arbeidsplassene vi har, er problemstillinger regjeringen inviterer til debatt om under Samarbeid for arbeid-prosjektet.

- Regjeringen skal lytte til de som har skapt arbeidsplasser og vi skal lytte til framtidens entreprenører. Vi skal få de mange dyktige folkene i tale og få ideer og forslag slik at vi kan gjøre det om til politikk, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- Etter Regjeringens kraftfulle innsats mot finanskrisen vil vi de neste årene ikke kunne fortsette å øke bruken av oljepenger. Dette gjør budsjettprioriteringene mer krevende og gir behov for å gjøre valg.  I denne situasjonen må vi komme fram til løsninger som gjør at velferdsordningene ikke blir unødvendig dyre og at vi legger enda bedre til rette for verdiskaping i hele landet, sa statsministeren.


Kommunal- og regionalminister Navarsete, statsminister Stoltenberg og kunnskapsminister Halvorsen ser i moteroen på en Volvo sammen med en elev ved Stovner videregående skole. Foto: Statsministerens kontor

Dette vil være hovedtemaene for Samarbeid for arbeid:

•         Mobilisere arbeidskraft – få folk i jobb og hindre utstøting

•         Kvalifisering av arbeidskraften – kunnskap og kamp mot frafall i skolen

•         Utvikle et framtidsrettet næringsliv

Samarbeid for arbeid starter i midten av februar med to intensive dager der statsministeren, kunnskapsministeren og kommunal- og regionalministeren deltar. Alle hovedtemaene vil bli diskutert i løpet av disse dagene.

Regjeringen vil besøke offentlige etater, bedrifter og institusjoner i alle landsdeler for å møte folk og få deres syn på hva som skal til for å nå målene og det vil bli arrangert rådslagsmøter flere steder i landet.

Det vil også bli opprettet en nettside som vil følge debatten og der innspill kan sendes inn.

Råd og innspill fra Samarbeid for Arbeid vil gå inn i det ordinære politiske arbeidet med stortingsmeldinger og budsjetter, blant annet prosessen rundt sykelønnsordningen, i en stortingsmelding om uførepensjon og en stortingsmelding om arbeidsmiljø.