Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Samarbeid med Nordvest-Russland

Nyhet   •   feb 24, 2011 10:26 CET

De nordiske samarbeidsministerne møttes i St. Petersburg 18. februar under det finske formannskapets første møte i  2011. Ministre fra Færøyene, Grønland og Åland deltok også.

Samarbeidsministerne diskuterte budsjett for 2012 da Norge skal ha formannskapet i Nordisk Ministerråd (NMR). De hadde et eget møte om Nordisk Ministerråds samarbeid med Nordvest-Russland og fikk en særskilt orientering av generalsekretær Ásgrimsson om ministerrådets prosjekter i dette området. Retningslinjene for samarbeidet er gjeldende fra 2009-2013. For mer informasjon se Nordisk Ministerråds nettsider.

Finlands ambassadør Anttonen orienterte om Russland og gav et interessant bakteppe for diskusjoner om NMRs virksomhet. NMR har informasjonskontorer i St. Petersburg og  Kaliningrad, og mindre kontaktsentre i Arkhangelsk, Petrozavodsk og Murmansk. Les mer om kontorene i Nordvest-Russland.