Forsvarsdepartementet Norge

Samarbeider om kommunikasjonssatelitt til Forsvaret

Nyhet   •   des 04, 2009 13:35 CET

Regjeringen har i proposisjon 56 S (2009-2010) fremmet forslag om anskaffelse av en kommunikasjonssatellitt til Forsvaret i et materiellsamarbeid med Spania. Et bilateralt samarbeid med Spania var den beste løsningen for Forsvaret og staten, blant annet med hensyn til levetidskostnader, organisering og gjennomføringsevne.


- For å kunne bidra til stabilitet og effektiv overvåkning av norske interesseområder, og å kunne håndtere episoder raskt og troverdig, er gode kommunikasjonssystemer avgjørende. Sterkere fokus på militær tilstedeværelse i nordområdene medfører at Forsvarets behov for kommunikasjonskapasitet vil være økende i de kommende årene, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Utenlandsoperasjoner
Behovet forsterkes fordi Forsvaret deltar i operasjoner i utlandet der det ikke finnes nødvendig kommunikasjonsinfrastruktur. Tsjad, Somalia-kysten og Afghanistan er eksempler på slike operasjoner.

Forsvarsdepartementet har vurdert både nasjonale og internasjonale samarbeidsløsninger. Helt frem til beslutningen ble tatt, ble det lagt ned betydelig arbeid i å finne nasjonale alternativer til et internasjonalt materiellsamarbeid.

Statlige investeringer over 500 millioner kroner må kvalitetssikres eksternt. Den eksterne kvalitetssikringen konkluderte med at et bilateralt samarbeid med Spania og det spanske selskapet Hisdesat var den beste løsningen for Forsvaret og staten, blant annet med hensyn til levetidskostnader, organisering og gjennomføringsevne.

Dekker behov
- Vi har lagt vekt på å finne en løsning som innebærer at Forsvaret får dekket sine behov med tilstrekkelig kvalitet, og med lavest mulig risiko og kostnad, gjennom et samarbeid med et alliert NATO-land, sier forsvarsminister Grete Faremo.
Drift av satellitten vil ivaretas av det spanske selskapet Hisdesat, som har lang erfaring med drift av militære kommunikasjonssatellitter.

Regjeringen er opptatt av at Forsvarets anskaffelser skal bidra til å videreutvikle norsk industri. Selve satellittanskaffelsen vil bli gjennomført som åpen konkurranse. Norske leverandører vil dermed kunne konkurrere seg til leveranser i anskaffelsen. Regjeringens politikk er å kreve gjenkjøp for anskaffelser til Forsvaret over 50 mill. kroner. Det er ikke endelig avklart om det kan kreves gjenkjøp for denne anskaffelsen.