Fiskeri- og kystdepartementet

Samarbeidsavtale mellom Norge og Chile

Nyhet   •   okt 21, 2010 08:56 CEST

Statssekretær Vidar Ulriksen besøker denne uken Chile. Onsdag undertegnet han en samarbeidsavtale med chilenske myndigheter.

Både Norge og Chile er betydelige sjømatnasjoner. Landene forvalter store bestander av villfisk, og er i tillegg de to største produsentene av oppdrettslaks. Norge og Chile har en gjensidig forståelse av at det er viktig å sikre langsiktig og bærekraftig bruk av de marine ressursene. Avtalen danner grunnlag for forskningssamarbeid og annen kunnskapsutveksling knyttet til fiskeri- og havbruksforvaltning.

-Jeg er glad for et økt samarbeid med Chile innen fiskeri- og havbruksforvaltning. Vi har allerede en god relasjon, og denne forsterkes nå gjennom samarbeidsavtalen. Samarbeid og kunnskapsutveksling mellom Norge og Chile vil være fruktbart for begge parter, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Kontakt:
Pressevakt 22 24 66 99