Landbruks- og matdepartementet

Samdrifter i melkeproduksjonen

Nyhet   •   okt 28, 2010 09:12 CEST

Samdrift kan gi gode løsninger for mange, og vil utvilsomt være en viktig del av norsk melkeproduksjon i framtida. Men det må være opp til hver enkelt å velge den formen som best passer sin situasjon og produksjon. Derfor er det viktig at tilskuddsregelverket ikke favoriserer én bestemt måte å organisere driften på. Vi kan ikke gjøre forskjell på foretak som er like store, avhengig av hvor mange eiere foretaket har.


- Det skal ikke være mulig å være stor i fjøset og liten på søknadsskjemaet sier Brekk. Her fra besøk hos Ove Kjetil Kveli (i midten) og Arve Bruvoll ved Nesset samdrift i Lierne. 
Foto: LMD