Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sameministeren besøker Finnmark

Nyhet   •   jan 28, 2010 09:38 CET

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud overtok i oktober ansvaret for samepolitikken. Nå er hun klar til å besøke Finnmark for å få innsikt i både samiske og andre saker som berører både Finnmark og hennes ansvarsområder. Statsråden er i Finnmark fra søndag 31. januar til tirsdag 2. februar.

- Jeg ser fram til å besøke Finnmark og mitt første møte med de samiske områdene som ansvarlig statsråd for samepolitikken. I tillegg til viktige møter og besøk på samiske institusjoner er det viktig for meg å møte både fylkesmannen, aktuelle kommuner og kirken som også er en del av mitt ansvarsområde, sier Rigmor Aasrud.

Statsråden har med seg flere fra politiske ledelse i sitt departement på reisen til Finnmark. Med i statsrådens følge er også en rekke medarbeidere i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med departementsråden i spissen.

På programmet under besøket står blant annet møte og omvisning på Sametinget, besøk på Diehtosiida (Samisk vitenskapsbygg)og Samisk høgskole. Det er lagt opp til en rekke møter med både Kvensk institutt, fylkesmannen og berørte kommuner. I løpet av besøket skal statsråden innom Porsanger, Karasjok, Kautokeino og Alta kommuner. Besøket avsluttes i Alta med møter med biskopen, Samisk kirkeråd, Finnmarkseiendommen og Reindriftsforvaltningen.

- I Alta har vi også satt av tid til et møte med lokale og regionale krefter med temaet arbeidsplasser, næringsutvikling og verdiskaping. Dette er en del av det initiativet som statsministeren presenterte i sin nyttårstale. For regjeringen er det svært viktig å få til en bred debatt om hva vi skal leve av i framtida. Jeg er overbevist om at det også i Finnmark er personer, bedrifter og miljøer som har gode innspill å komme med i forbindelse med dette viktige arbeidet, sier Aasrud.

Priv til red.:

Pressekontakt for statsråden under Finnmarksbesøket er kommunikasjonssjef Frode Jacobsen, telefon 995 23 495. Media er velkommen til å følge besøket. For nærmere spørsmål og konkrete avtaler, ta kontakt.

Statsrådens program for Finnmarksturen ser slik ut (med forbehold om justeringer):

Søndag 31. januar – Lakselv:
Ankomst Børselv ca. kl. 19.15. Møte med Fylkesmannen, ordføreren i Porsanger og Kvensk institutt. Avreise Lakselv ca klokka 22.00, transport til Karasjok.

Mandag 1. februar – Karasjok og Kautokeino:
9.00 – 11.00: Møte og omvisning på Sametinget.
Ca kl. 11.15 – 13.15: Møte med fylkesmannen og de samiske kommunene Karasjok, Porsanger og Nesseby.
Ca kl. 14.30: Avreise Karasjok, transport til Kautokeino. På bussturen gis det orienteringer fra blant annet senter for samisk helseforskning om sitt arbeid, fylkesmannen om grenseoverskridende samarbeid, mens Steinar Pedersen orienterer ulike spørsmål.
Ca kl. 17.30 – 19.15: Orientering og omvisning på Diehtosiida (Samisk vitenskapsbygg).
Ca kl. 19.15 – 19.45: Møte med Samisk høgskole.

Tirsdag 2. februar – Alta:
08.15: Avreise fra Kautokeino til Alta. Besøk til Sorrisniva friluftspark. Altas ordfører kommer på bussen underveis og orienterer om kommunen.
Ca kl. 10.30 – 11.15: Møte med Finnmarkseiendommen.
Ca kl. 11.15 – 12.00: Møte med Reindriftsforvaltningen.
Ca kl. 12.00 – 14.30: Statsråden har et møte med lokale og regionale representanter med særskilt fokus på følgende temaer: Arbeidsplasser, næringsutvikling og verdiskapning.
Ca kl. 15.00 – 16.00: Møte med Alta kommune om ulike samepolitiske utfordringer.
Ca kl. 16.00 – 17.15: Møte med Samisk kirkeråd v/ leder Tore Johnsen og biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland bispedømme.