Samferdselsdepartementet

Samferdselsnytt fra EU (1/2011)

Nyhet   •   feb 07, 2011 08:56 CET

Hovedsaker i denne utgaven:

  • Dekarbonisering hovedsak i Hvitboken som framlegges i mars.
  • Rapport hevder at alternative drivstoffer kan gjøre transportsektoren oljefri i 2050.
  • Kan bli enighet mellom Rådet og EP om nye ENISA og om EUs første radio spektrumpolitikk program i første kvartal
  • Meldinger om robust og stabilt Internett, roamingforordningens gjennomslagskraft og nettnøytralitet forventes i mars.
  • Vanskelige forhandlinger mellom Rådet og EP om Eurovignette-direktivet.
  • Mulig enighet om informasjonsutveksling om trafikkforseelser mellom land
  • Transportkomiteen i EP i gang med omarbeiding av Jernbanepakke I.
  • EP sterkere rolle ved inngåelse av internasjonale luftfartsavtaler

Les nyhetsbrevet (pdf)

Tidligere utgaver