Samferdselsdepartementet

Samferdselsnytt fra EU (8/2011)

Nyhet   •   nov 03, 2011 12:19 CET

Ny utgave av nyhetsbrevet fra Norges samferdselsråder i Brussel. Blant sakene denne gang:

  • Infrastrukturpakke for transport, digitale nettverk og energi skal framskynde prioriterte investeringer. Nye TEN-T retningslinjer og retningslinjer for bredbåndsutbygging gjenspeiler infrastrukturens betydning for det indre markedet og EØS.
  • Kompromiss om EUs Radiospektrum politikk går langt i å gi retningslinjer for hvilke spektrumsbånd som skal frigis til mobilt bredbånd.
  • Rådets diskusjon om revisjon av ferdskriverdirektivet viste bekymring for kostnader og effektivitet.
  • Airports Package og andre store saker varslet framlagt før årskiftet. Vil stå sentralt under dansk EU-formannskap.
  • Innstilling om revisjonen av Jernbanepakke I vedtatt i EP TRAN.
  • Strid om inkluderingen av luftfarten i EU ETS.

Samferdselsnytt 8/2011 (pdf)

Tidligere utgaver