Fiskeri- og kystdepartementet

Samfiske for kystflåten under 11 meter

Nyhet   •   feb 22, 2010 22:23 CET

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet en midlertidig ordning med samfiske for fartøy under 11 meter hjemmelslengde gjeldende for 2010.

Ordningen er endret på enkelte punkter fra høringsforslaget etter innspill i høringsrunden.

Ordningen er midlertidig og omfatter alle fartøy i lukkede torskefiskerier i 2010 med hjemmelslengde under 11 meter. Samfiske tillates kun mellom fartøy med ulike eiere og det er således ikke tillatt å drive samfiske med seg selv. Aktivitetskravet for oppfisket kvantum gjelder for ett av årene 2008 eller 2009.

De som ønsker å drive samfiske må sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet per telefaks 55 23 82 76. Se for øvrig forskriften som regulerer samfisket.

Kontakt:
Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40
fung. avdelingsdirektør Geir Martin Lerbukt, 22 24 61 93

Se også: Innfører samfiskeordning (på Fiskeridirektoratets nettsider)