Nærings- og handelsdepartementet

Samfunnsansvar i Slovakia

Nyhet   •   okt 29, 2010 09:07 CEST

Under statsbesøket i Slovakia 25.-28. oktober ble en hel dag viet til temaet bedriftenes samfunnsansvar og anstendig arbeid.

 

Statssekretær Rikke Lind og LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

Norske og slovakiske erfaringer ble presentert og diskutert, og statssekretær Rikke Lind understreket betydningen av myndighetene som rollemodell og oppgaven med å tilrettelegge for en aktiv holdning til sosial dialog og arbeidslivsstandarder i både offentlig eide og private selskaper. Hun påpekte at inkludering, medbestemmelse og likestilling også er drivere av innovasjon, og at det å integrere samfunnsansvar og anstendig arbeid i bedrifters forretningsmodell gir konkurransefortrinn nasjonalt og globalt.

Trine Lise Sundnes, LO-sekretær og ILO-styremedlem, understreket viktigheten av sosial dialog og etterlevelse av ILO-konvensjonene i norsk og slovakisk næringsliv.

Rikke Linds tale kan leses her.