Landbruks- og matdepartementet

Samfunnseffekter av økologisk jordbruk

Nyhet   •   nov 22, 2010 09:49 CET

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterer til seminar om økologisk mat og landbruk. På seminaret presenteres blant annet ny økologisk innovasjon og resultater fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) sitt forskningsprosjekt "Samfunnseffekter av økologisk jordbruk".

Andre temaer er: Hvilken betydning har økologisk landbruk for miljø og klima? Fører mer bruk av økologisk mat til mer eller mindre sult i verden? Hvordan er det med offentlig innkjøp av økologisk mat?

Sted: Statens Hus, Gjerpensgate 14, Skien
Dato: 25.11.2010 kl. 09.00

Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. Videre sier Regjeringserklæringen at Norge henger etter andre land når det gjelder tilgjengelighet til økologiske varer overfor forbrukerne, og at regjeringen vil styrke dette området. Regjeringen ønsker at det offentlige går foran som ansvarlig forbruker og etterspørre miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye etiske og sosiale standarder.


Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterer til seminar om økologisk mat og landbruk. Foto: Kai Myhre