Helse- og omsorgsdepartementet

Sammen for bedre vann- og sanitærforhold

Nyhet   •   nov 24, 2010 09:22 CET

Mange millioner europeere er uten tilfredsstillende vann- og sanitærforhold. – Selv om vi i Norge er godt stilt og har nok tilgang på trygt vann, har vi noen utfordringer på vann- og avløpsområdet også her til lands. Dette følger vi opp blant annet gjennom arbeidet i WHO/UNECEs protokoll om vann og helse, sier statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra venstre: Lazlo Borberly (rumensk miljø- og skogminister), Attila Cseke (rumensk helseminister), Ragnhild Mathisen (statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet) og Srdan Matic (miiljø- og helsekoordinator i WHOs regionkontor for Europa)

Statssekretær Ragnhild Mathisen deltok tirsdag på møte i Romania sammen med en rekke europeiske representanter.

Norge ble valgt til å lede arbeidet de neste tre årene for å bedre vann- og sanitærforholdene innen WHOs europaregion, som inkluderer Vest-Europa, Øst-Europa, sørøst Asia og Kaukasus. I dag er det fortsatt nesten 140 millioner mennesker, 16 prosent av befolkningen, som ikke bor i hjem tilknyttet drikkevannsanlegg og nesten 85 millioner mennesker har heller ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold.

– Det er viktig at det arbeides for å redusere utbrudd av vannbåren sykdom og å bedre tilgang til drikkevannsanlegg og sanitære forhold i dette området, sier statssekretær Ragnhild Mathisen.

Juridisk bindende avtale

Dette er tema på partsmøtet til WHO/UNECEs protokoll om vann og helse 23.-25. november i Bucuresti. Europeiske representanter, blant annet fra Norge, skal diskutere bedre vann- og sanitærforhold for Europas befolkning.

FNs tusenårsmål har blant annet som formål å halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann innen 2015.

WHO/UNECEs protokoll om vann og helse er den første juridisk bindende avtale som er vedtatt spesielt for å beskytte menneskers helse gjennom tilgang til helsemessig betryggende drikkevann, vann for matproduksjon og rekreasjon, effektiv beskyttelse av vannressursene og i tillegg sørge for en tilfredsstillende renovasjonsordning.

Norske mål

Norge har en god situasjon med nok tilgang på trygt drikkevann. Det er imidlertid også noen utfordringer på området, som til dels gamle og dårlige vann- og avløpsrør enkelte steder, samt rensing eller vannbehandling i mindre drikkevannsanlegg.

– Norge har et godt utgangspunkt med gode forhold og ikke minst naturgitte ressurser som tilstrekkelig tilgang på vann. Vi ønsker likevel å følge arbeidet under protokollen nøye, og også se på hva som skal forbedres på området her hjemme. Det skal blant annet lages nasjonale mål for å bedre vann- og avløpskvaliteten, sier Ragnhild Mathisen. 

Se mer informasjon om protokollen og partsmøtet på UNECEs nettside (pdf)