Nærings- og handelsdepartementet

Samråd om frihandelsavtaler

Nyhet   •   nov 04, 2011 08:54 CET

Nærings- og handelsdepartementet arrangerte 2. november et samråd om frihandelsavtaler. Representanter fra mer enn 20 organisasjoner og bedrifter deltok.

På møtet understreket statsråd Trond Giske at Norge er aktiv i mange land for å oppnå flere og bedre frihandelsavtaler.
 
Giske innledet med en gjennomgang av status for arbeidet med frihandelsavtalene. – De norske hovedprioriteringene er Russland, India og Kina. Asia er et satsingsområde, og Norge ønsker å inngå i forhandlinger med både Vietnam og Malaysia.  

Det var stor interesse for møtet, og etter Giskes innleding stilte deltakerne spørsmål om alt fra prioritering av land og regioner til behovet for konsekvensutredninger i tilknytning til arbeidet med frihandelsavtaler og håndtering av norske defensive interesser innenfor landbruksområdet. 
Flere pekte på betydningen av Brasil som et viktig marked og understreket i den sammenheng nytten av EFTAs videre engasjement i å tilrettelegge for tettere økonomisk samarbeid.

Høy økonomisk vekst i Afrika med tilsvarende økt interesse fra norsk næringslivs side ble trukket frem som en viktig faktor en burde ta med i vurderingen av fremtidige forhandlingspartnere. 

I sin oppsummering takket Giske for innspillene og fremholdt at de er av stor verdi i det videre arbeidet. Avslutningsvis oppfordret han de fremmøtte til videre dialog om arbeidet med frihandelsavtaler.