Nærings- og handelsdepartementet

Samråd om handelsavtaler

Nyhet   •   nov 17, 2010 09:08 CET

Nærings- og handelsdepartementet arrangerte 5. november et kort samråd om handelsavtaler. Representanter for et 40 talls organisasjoner og bedrifter deltok. På møtet understreket statsråd Trond Giske at Norge er aktiv i mange land for å oppnå flere og bedre handelsavtaler.

 

Trond Giske ledet samrådet om handelsavtaler. Fra venstre: Seniorrådgiver Jon Inge Engesmo, statsråd Trond Giske, avdelingsdirektør Sveinung Røren.

Giske innledet med en gjennomgang av status for arbeidet med handelsavtaler (se fakta-ark). – Kina er vår høyeste prioritet, og vi har som ambisjon å være det første europeiske land som inngår en bilateral handelsavtale med Kina, sa Giske. Han påpekte at en handelsavtale vil være til gjensidig fordel for begge land, noe som også gjelder en mulig avtale med India. India-forhandlingene håndteres av EFTA.

Det var stor interesse for møtet, og etter Giskes innleding stilte deltakerne spørsmål om alt fra markedsadgang og land i Afrika til dessertoster og tomatimport.

Flere stilte spørsmål til hvorfor Norge må ratifisere Colombia-avtalen allerede nå. Til dette sa Giske at handelsavtalen med Colombia er ferdigforhandlet, og at det er uaktuelt å reforhandle. – Vi mener en handelsavtale med Colombia er positivt. Arbeidet med å styrke dialogen med Colombia i lys av handelsavtalen, også når det gjelder menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, er et arbeid som regjeringen tar på alvor, sa Giske.

I sin oppsummering understreket Giske at politikk er å avveie ulike interesser samtidig som man tar konkrete standpunkt. Han avsluttet med å invitere til flere innspill. – Jeg ønsker en kontinuerlig dialog og et systematisk samarbeid om handelsavtalene, sa Giske.