Landbruks- og matdepartementet

Samtaler om klima og matsikkerhet

Nyhet   •   nov 25, 2011 10:57 CET

Landbrukssamarbeid, matsikkerhet og klima sto på dagsorden for politiske samtaler mellom Vietnams skog- og landbruksminister Cao Duc Phat og Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk torsdag 24. november i Hanoi.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk besøker Vietnam i disse dager som representant for den norske regjeringen, for å delta i feiringen av 40 år med bilaterale diplomatiske forbindelser. I tillegg sto landbrukssamarbeid, matsikkerhet og klima på dagsorden for politiske samtaler med Vietnams skog- og landbruksminister Cao Duc Phat, som fant sted torsdag 24. november i Hanoi.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og Vietnams skog- og landbruksminister Cao Duc Phat (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Pilotland
Vietnam er pilotland for FNs program for reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging, som utgjør en viktig del av den norske regjeringens klima og skogsatsing. Vietnam forbereder nå en søknad til FN for opptrapping av sitt nasjonale REDD+ program.

REDD+ står for Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, og er en mekanisme under FNs klimakonvensjon for å kompensere tropiske skogland som klarer å redusere klimagassutslipp fra avskoging. Det er på dette området det er mest framgang i de globale klimaforhandlingene, som finner sted i Durban i Sør-Afrika i løpet av de to neste ukene.

REDD+ omfatter i tillegg til reduserte utslipp fra avskoging også vern av naturskog, restaurering av avskogede områder og tiltak for økt karboninnhold i eksisterende skog. Vietnam har mistet mye av sin mest verdifulle naturskog, men har desto større potensiale på de øvrige områdene.

Redusert avskoging
Vietnam har siden nittitallet klart å redusere avskogingen og øke skogdekket med en tredjedel. Det gjenstår imidlertid utfordringer knyttet til regional lekkasje av utslipp, i form av at redusert avskoging og utslipp av klimagasser i ett land kan gi seg utslag i økt avskoging og utslipp i andre land. Regionalt samarbeid i Mekongregionen for å redusere slik lekkasje står sentralt i Vietnams planer for reduserte utslipp fra skog.

I tillegg er Vietnam i forhandlinger med EU om regulering av regional tømmerhandel og forbedret styresett i skogsektoren for å sikre Vietnams store treforedlingsindustri fortsatt adgang til EU som eksportmarked. En slik avtale vil stå sentralt i løsningen på denne regionale problematikken.

Verdens største riseksportør
Vietnam er en av de største eksportørene av ris i verden, og brødfør 100 millioner mennesker utenfor Vietnam. Samtidig er Vietnam blant de landene som er mest utsatt for klimaendringer. Phat kunne fortelle at 1 meter stigning i havnivå vil sette store deler av Mekongdeltaet, som omtales som "The rice bowl of the world", under vann.

Statsråd Brekk framhevet at Norge er imponert over Vietnams innsats på matsikkerhet og klimaendringer, og imøteser planer for økt innsats på REDD+ gjennom FN. Statsråden understreket også betydningen av en regional tilnærming til matsikkerhet og klimatilpasset landbruk, såvel som en resultatbasert, regional tilnærming til klimagassutslipp fra både landbruk og skog.

Statsråden vil i dag, 25. november, ha samtaler med Vietnams utenriksminister Pham Binh Minh om bilaterale relasjoner.