Gatemagasinet Sorgenfri

San Quentins fanger lager egen avis

Nyhet   •   aug 25, 2015 12:26 CEST

Foto: Reuters

San Quentin ble berømt etter Johnny Cashs konsert i fengselets kantine i 1969. Fortsatt er fengselet et av de tøffeste i USA. Men i motsetning til i Trondheim får fangene i San Quentin lage sin egen avis.

Tekst: Runar Kristiansen

«San Quentins puls» er undertittelen på det som kanskje er USAs proffeste fangeavis. Redaksjonen sysselsetter i dag 12 innsatte, flere av dem sitter på livstidsdom. I tillegg har avisen knyttet til seg sju profesjonelle rådgivere på utsiden av murene. San Quentin News redigeres etter de samme retningslinjene som aviser ellers i USA.

Avisen kommer ut med rundt 20 sider hver måned og har et opplag på 11.500.

Redaksjonen distribuerer den til alle innsatte i San Quentin-fengselet. I tillegg sendes en rekke eksemplarer til andre fengsler i USA.

I juliutgaven kan vi blant annet lese om helsemyndighetene som har avslørt et grisete kjøkken i et annet fengsel i California, om ni innsatte i San Quentin som har tatt akademiske grader gjennom fengselets utdanningssystem og om å være småbarnsfar og fengselsfange.

Sjeldent konflikt

Krissi Khokohobashvili arbeider som rådgivende redaktør i San Quentin News. Redaktørjobben er den del av stillingen hennes i den californske kriminalomsorgen.

- Hvis det oppstår det uenighet om hva som skal publiseres, er det fengselsledelsen som har siste ordet, sier hun til Sorgenfri.

- Skjer det ofte?

- Svært sjelden. Jeg gjennomgår artiklene raskt før trykking og sier fra om jeg mener noe bør endres. Jeg er dessuten ofte i redaksjonen, så vi prøver å løse eventuelle problemer der og da.

Avisen har en lang og til dels dramatisk historie siden starten i 1920. Den er blitt stanset flere ganger og lå brakk i nesten 25 år. En dom i amerikansk høyesterett gjorde det vanskelig for fengselsledelsen å sensurere fangeaviser, derfor valgte den daværende San Quentin-ledelsen å heller legge ned avisen. I 2008 ble San Quentin News gjenopplivet og fremstår i dag som en mønsteravis for fengselsinnsatte.

- De innsatte i San Quentin er stolt av avisen sin, og det har de all grunn til å være, sier Khokohobashvili.

Richard Lindsey er researcher i San Quentin News. Han er enig med Khokohobashvili.

- Det er ytterst sjelden at fengselet har noen innvendinger til innholdet, sier han til Sorgenfri.

Fangeavis, nei takk

I Norge utgis fangeavis bare i noen få fengsler. I Trondheim fengsel har de ingen avis. Fengselsinspektør Mona Nygaard Larsen mener det rett og slett er en dårlig ide.

- For at de innsatte skal få ut meningene sine, har vi her i fengselet et mye bedre organ, nemlig kontaktutvalget.

De innsatte velger seks medfanger til å representere seg. Disse møter så fengselsledelsen ansikt til ansikt en gang i måneden.

-Det er mye lettere å løse problemer over bordet enn å kommunisere gjennom en avis, mener fengselsinspektøren.


Les resten av denne saken og en reportasje fra et besøk i San Quentin septembernummer.