Meteorologisk institutt

Sesongvarselet traff ikke helt

Nyhet   •   des 04, 2009 09:31 CET

Sesongvarselet for høsten 2009 (september - november) anga et positivt avvik fra normalen på i overkant av 1 ºC for store deler av landet fra Hordaland til Troms.

For den sørligste delen av landet, Østlandet og deler av Trøndelag samt Finnmark lød varselet på 0,5-1 ºC over normalen.

Slik ble det

Avvik fra temperaturnormal, høsten 2009. Klikk på figuren for å gjøre den størreDen mest markante forskjellen fra sesongvarslet inntraff i de østlige delene av Finnmark. Mens varselet anga en snitttemperatur på 0,5-1 ºC over normalen, endte middelet for høsten 2-3 ºC over. For resten av Finnmark var også det positive avviket fra temperaturnormalen større enn det som var varslet.

For Troms og Nordland viser fasit noe mer variasjon i avvikene enn det som var varslet. Dels er avvikene mindre enn varslet i nord og større enn varslet i sør.

For Sør-Norge viser fasit en tendens som er motsatt av det som var varslet: De største positive avvikene inntraff i vest og i øst, mens de sentrale områdene som hadde vel 1 ºC over normalen i varslet, bare fikk 0 - 0, 5 ºC over.

Konklusjonen blir at sesongvarselet for høsten anga riktig fortegn på avvikene fra normalen, men avvikene varierte en god del fra fasit. Foreløpig er det bare temperaturen det utarbeides sesongvarsler for, av met.no.


Sesongvarselet

Varselet fra 15. august: Et temperaturavvik for høsten på 0,5 og 1 ºC over normalen.

Slik lød sesongvarselet: "Sesongvarsel for temperatur i perioden september 2009 - november 2009 viser temperatur over normalen for hele landet. Størst er avviket for deler av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord Trøndelag, Nordland og Troms med vel 1 ºC over. For landet forøvrig er avviket mellom 0,5 og 1 ° over."

 

Normalen som vi sammenlikner med er gjennomsnittstemperatur i perioden 1961-1990. Denne perioden var noe kjøligere enn de siste tiårene har vært.