Justis- og politidepartementet

Signerte brev til alle landets ordførere

Nyhet   •   feb 04, 2010 17:16 CET

Statsrådene Anne-Grete Strøm Erichsen, Kristin Halvorsen, Knut Storberget, Liv Signe Navarsete og Audun Lysbakken oppsummerer status for regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Vendepunkt (2008-2011).

Hør Storbergets innlegg på presse-konferansen (mp3)  

- Vi kan gjøre en forskjell, var fem statsråder enige om da de presenterte status for regjeringens arbeid mot vold i nære relasjoner.

Statsrådene signerte et brev til alle ordførere hvor de oppfordret til å utarbeide lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, og å prioritere et tverretatlig samarbeid for å forebygge denne typen overgrep.

Det er utarbeidet en veileder, og regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) står klare for å bistå kommunene i arbeidet.

Brevet ble signert da justisminister Knut Storberget, kunnskapsminister Kristin Halvorsen, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i dag oppsummerte status for arbeidet mot vold i nære relasjoner, Vendepunkt (2008-2011).

Flere av landets kommuner har fulgt den tidligere oppfordringen og laget lokale handlingsplaner for å forebygge vold i nære relasjoner og tilby ofrene bedre hjelp.

- Vi vil takke dere alle for arbeidet som er gjort i løpet av fjoråret og ønske dere lykke til i den videre kampen mot vold i nære relasjoner, skriver statsrådene.

Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, ”Vendepunkt”, inneholder 50 konkrete tiltak mot denne formen for kriminalitet. Her kan du finne status for de ulike tiltakene.