Sika Norge AS

Sika Radonmembran Sarnafil T RadonProof 12

Nyhet   •   jun 05, 2013 10:23 CEST

Myndighetene antar at det hvert år dør ca. 300 mennesker av lungekreft på grunn av radonstråling i boliger. De har innført dobbelt så strenge krav på radonnivå i boliger i Norge. Den nye tiltaksgrensen ligger på 100 Bq/m3.

Sika Norge AS har utviklet en radonmembran Sarnafil T RadonProof 12 (1,2 mm tykk) som kan legges i både bruksklasse A og B. Alle skjøter og gjennomføringer sveises med varmluft. På alle detaljer benyttes en homogen folie Sarnafil T66-15 D som kan strekkes med flere hundre prosent. Dette gjør også at selv vanskelige detaljer blir mulig å løse. Sika radonmembran Sarnafil T RadonProof 12 (SINTEF godkjent) skal beskytte bygg for radoneksponering fra grunnen i bruksklasse A eller B.

Helse
Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og oppholdstiden. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger.

Radonmåling
Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg.

Kilder
Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen.

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften. Bruk av stein som byggemateriale kan bidra til radon i inneluft, men i Norge er dette sjelden en viktig kilde. Tilkjørte masser, pukk og grus i byggegrunnen kan likevel bidra til problemer med radon.

Last ned vår brosjyre for mer informasjon.

Eller ta kontakt med:
Petter Jensen på 930 05 546 • Ole Fatnes på 905 83 025