Forsvarsdepartementet Norge

Sikrer verdens nordligste festning

Nyhet   •   feb 21, 2011 14:55 CET

Vardøhus festning blir nå tilført ekstraordinære vedlikeholdsmidler. I tillegg til disse større midlene, utføres det drift og mindre vedlikeholdsoppgaver for å sikre at verdens nordligste festning fortsatt kan brukes av Forsvaret, turister og lokalsamfunnet.

- Det er viktig at vi sørger for å bevare våre historiske minnesmerker slik at de kommende generasjoner ¬kan ha glede av dem. Festningene våre er et uttrykk for vår nasjonale identitet, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Det er vedlikeholdsbehov på utomhusområder ved Vardøhus festning som prioriteres. De ekstraordinære vedlikeholdsmidlene er gitt til sikring av de delene av festningsverket hvor det er fare for utrasning mot publikumsområder.

Murene på festningsområdet er ca. tre meter høye. De delene av muren hvor det er fare for utrasning skal merkes, demonteres og mures opp igjen med gjenbruk av stein. Murarbeidene vil bli kvalitetssikret for å sikre gjenskapning av det visuelle uttrykket av muren. I tillegg omfatter prosjektet utbedring av rommet under kanonene, latrinerommet. Her skal skadet tak og bæresystem fjernes og bygges opp i henhold til godkjente antikvariske metoder. I tillegg skal murvegger i latrinerommet og åpning reetableres.

Utførelse av arbeidet er avhengig av frostfritt miljø og vil foregå i perioden fra april til oktober. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2012.

Det er Nasjonale festningsverk som utfører tilstandsbasert vedlikehold og de har nå gjennomført en komplett tilstandsanalyse av Norges 14 nasjonale festningsverk. Formålet med tilstandsanalysene er å kartlegge tilstanden og beskrive og kostnadsberegne tiltak som bør gjennomføres for å bringe festningene opp på et ordinært vedlikeholdsnivå.