Olje- og energidepartementet

Sikret fortsatt overvåking av Nordnes-fjellet

Nyhet   •   sep 07, 2010 08:27 CEST

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen møtte mandag kveld ordførerne i Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune for å diskutere videre overvåking av Nordnes-fjellet. Partene ble her enige om en løsning for å sikre overvåking ut 2010.

- Det er viktig for meg at folk føler seg trygge der de bor. Derfor har jeg sammen med kommunene kommet frem til en løsning for å sikre at Nordnes-fjellet overvåkes ut 2010. I møtet ble vi også enige om en videre dialog i forbindelse med arbeidet fremover, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Løsningen innebærer en forskuttering av egenandelen til kommunene, samtidig som noe ekstra midler stilles til disposisjon i det som er en ekstraordinær situasjon i dette området.

- Jeg har hele tiden vært opptatt av å sikre drift ut året 2010, noe som også ble understreket i svarbrevet til kommunene. Jeg er glad for at vi i felleskap kom frem til en god løsning, sier Riis-Johansen.