Arbeidsdepartementet

Situasjonen på Gullfaks

Nyhet   •   feb 10, 2011 09:50 CET

Torsdag i forrige uke hadde arbeidsminister Hanne Bjurstrøm et møte med Petroleumstilsynet om sikkerhetssituasjonen på Gullfaks-feltet. I ettertid har Petroleumstilsynet og Statoil hatt egne møter og er i god dialog om situasjonen og utviklingen.

– Petroleumstilsynet har etter disse møtene bekreftet overfor meg at de fortsatt vurderer situasjonen på Gullfaks som forsvarlig. Jeg oppfatter at Petroleumstilsynet og Statoil er i god dialog om hvordan driften på Gullfaks kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte, og jeg vil bli holdt løpende orientert om utviklingen, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

– Det er viktig for meg å understreke at det er Statoil som har hovedansvaret for at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt. Jeg forventer at Statoil følger opp dette ansvaret, sier Bjurstrøm.