Forsvarsdepartementet Norge

Sjef INI med stab til Jørstadmoen

Nyhet   •   sep 21, 2010 09:30 CEST

– Jeg har besluttet å følge forsvarssjefens anbefaling om å flytte Sjef for Forsvarets informasjonsinfrastruktur med stab til Jørstadmoen, sa forsvarsminister Grete Faremo i dag.

– Beslutningen er i tråd med regjeringens ønske om å styrke lokale og regionale kompetansemiljøer i Forsvaret ved å lokalisere sentrale staber og funksjoner til baser og utdanningsmiljøer ute i landet, sa Faremo da hun i dag besøkte Jørstadmoen.

– Jørstadmoen representerer Forsvarets IKT-faglige tyngdepunkt i Norge og flyttingen vil bidra til ytterligere samling og styrking av Forsvarets systemutviklingsmiljø ved Jørstadmoen. Dette er i tråd med Stortingets tidligere vedtak, sa statsråden.

Flyttingen vil også bidra til å styrke Forsvarets operative evne ved at Sjef INI etableres hvor underlagt styrkeproduksjon og utdanning gjennomføres. Flyttingen vil gi synergier og effektivisering innen Sjef INIs egen virksomhet og vil kunne frigjøre ressurser som kan prioriteres til andre satsingsområder.

Sjef INIs ansvarsområder videreføres som i dag. Etableringen av Sjef INI på Jørstadmoen vil bidra til at Forsvarets ledelseselementer blir tydelige, synlige og til stede i flere deler av landet.

– Lillehammerområdet får med dette ytterligere forsterket sitt IT-faglige miljø, noe Forsvaret også vil nyte godt av. Jeg ser et spennende utviklingspotensial i Forsvarets samspill med høgskolemiljøet i Oppland, sa Faremo.