Gassnova SF

Skagerrak kan bli CO2-kammer

Nyhet   •   apr 22, 2012 14:06 CEST

Bildetekst:
Kartskissen viser lagringsstedet (firkant) sør for Kristiansand og områder i Norge, Sverige og Danmark med store CO2-utslipp fra industri. Klimagassen kan sendes med skip til Grenland og derfra med rør til deponiet, alternativt i rør hele veien.

Funnet av formasjonen Gassum under havbunnen om lag 60 kilometer sør for Kristiansand er det viktigste resultatet av et forskningsprosjekt som ble avsluttet i desember 2011, forteller Dag Bjørnsen ved Tel-Tek i Porsgrunn. Han har ledet prosjektet som blant annet CLIMIT har vært med på å finansiere. Etablering av en infrastruktur for innsamling og transport av CO2 har også vært en del av prosjektet.

Før det kan bli aktuelt å injisere klimagass i formasjonen, er det imidlertid behov for mer forskning på CO2-lagring. Videre må lovverk i de tre Skagerrak-landene tilpasses, og internasjonale avtaler som i dag hindrer eksport av CO2 og transport av CO2 med skip, må endres.

 – Løsninger for fangst og transport av CO2 vil komme. Personlig er jeg ikke så bekymret for den teknologiske siden, sier Bjørnsen.

Kostnadene er en stor utfordring. En konklusjon fra prosjektet er at myndighetene må subsidiere de første anleggene. I dag mangler bedriftene økonomiske insitamenter for å investere i CCS (Carbon Capture and Storage). Det knytter seg stor usikkerhet til kostnadene ved både fangst og lagring av CO2.

Les mer på climit.no