Landbruks- og matdepartementet

Skal utrede ubebodde landbrukseiendommer

Nyhet   •   nov 29, 2010 09:24 CET

Norsk senter for bygdeforskning har fått i oppdrag å utrede mulighetene for å øke bosettingen på ubebodde landbrukseiendommer.

- Jeg ønsker nye og treffsikre tiltak, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbrukseiendommer er en ressurs for bosetting og verdiskaping over hele landet. I 2009 var 34 500 av landets ca. 160 000 registrerte landbrukseiendommer med bolighus ubebodde. Det vil si at eiendommen enten er uten bosetting, eller blir benyttet som fritidsbolig.

Tall for omsetning av landbruks-eiendommer viser at relativt få blir lagt ut for salg, mens undersøkelser viser stor interesse for å kjøpe slike eiendommer.

Formålet med utredningen er å identifisere sentrale problem-stillinger med sikte på økt aktivitet og utnyttelse av landbruks-eiendommer uten bosetting. Bygdeforskning har erfaring fra forskning som tar opp kompleksiteten knyttet til eiendom og eierskap, og den samfunns-messige betydningen av landbruk og bosetting. I utredningen vil blant annet tilstand, lokalisering, dagens bruk og eierforhold på ubebodde landbrukseiendommer bli belyst.


Norsk senter for bygdeforskning har fått i oppdrag å utrede mulighetene for å øke bosettingen på ubebodde landbrukseiendommer. Foto: LMD

Utredningen vil også se på allerede gjennomførte prosjekter med sikte på økt bosetting på landbrukseiendommer, for å lære av erfaringer i kommuner, regioner og fylker. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sier at utredningen skal utgjøre et grunnlag for utforming av konkrete tiltak videre:

- Departementet har i samarbeid med lokale myndigheter gjennomført flere tiltak som har gitt positiv bosettingseffekt. Med grunnlag i denne utredningen er målet at nye tiltak skal bli enda mer treffsikre, sier Brekk.