Landbruks- og matdepartementet

Skap et økologisk produkt

Nyhet   •   okt 12, 2010 09:44 CEST

Bedrifter som vil satse økologisk kan få hjelp. Statens Landbruksforvaltning har en avtale med Nofima Mat som skal sikre ekstra støtte til bedrifter som utvikler og satser på økologiske produkter. Småskalaprodusenter og større næringsmiddelbedrifter kan få verdifull hjelp til markedsorientert produktutvikling og kompetanseheving.

Målet er å skape mer trykk på produktutvikling og sikre forbrukerne et større og mer variert utvalg av økologiske matvarer.

Nofima kan hjelpe bedrifter med:

  • Produktutvikling.
  • Markedsundersøkelser.
  • Prøveproduksjon av prototyper.
  • Bistand til testing av riktig emballasje.
  • Bistand til oppskalering i egen bedrift.
  • Analyser og testing av ferdig produkt.
  • Optimalisering av resepter og/eller prosess.
  • Bistand til å få produkter ut i markedet.

Regjeringens økomål
Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. Videre sier Regjeringserklæringen at Norge henger etter andre land når det gjelder tilgjengelighet til økologiske varer overfor forbrukerne, og at regjeringen vil styrke dette området.

Forsidefoto: Gardsoster til modning. Foto: Leif Løhaug.