Utenriksdepartementet

Skatt for tjenestemenn i internasjonale organisasjoner

Nyhet   •   des 15, 2009 09:15 CET

Nedenfor finnes bakgrunn for de skatteregler som gjelder for tjenestemenn i internasjonale organisasjoner generelt og spesielt for Europarådet.

 

Det er vanlig at tjenestemenn i internasjonale organisasjoner ikke er underlagt skatteplikt til sine hjemstater. Slike ordninger skal bl.a. bidra til å sikre at ansatte i internasjonale organisasjoner skal være uavhengig av alle stater (herunder hjemstaten). Dette skal styrke lojaliteten og upartiskheten i forhold til den organisasjon de skal tjene.
Disse ordningene er etablert blant annet for å sikre organisasjonenes uavhengighet.
En annen bakgrunn for bestemmelsene har vært at medlemslandene ikke har ønsket at deler av deres bidrag til organisasjonen skal gå med til å dekke skattekrav fra andre stater, som også ville kunne ligge på forskjellige nivåer.
Ulike internasjonale organisasjoner har ulike skatteordninger, f.eks slik at noen innkrever intern skatt, mens andre ikke gjør det. Avlønningen av tjenestemenn er tilpasset den skatteordning organisasjonene har valgt, f.eks avhengig av om den ansatte selv må betale syke- og pensjonsforsikring.
Det er viktig for Norge at rammevilkårene for ansatte i Europarådet og andre internasjonale organisasjoner bidrar til å tiltrekke og beholde kvalifisert arbeidskraft. Det er viktig at nordmenn ansatt i internasjonale organisasjoner behandles likt med ansatte fra andre land. Det er også viktig at Norge kan være vertsland for internasjonale organisasjoner på vilkår som er sammenlignbare med vilkår som er vanlige for internasjonale organisasjoner.

Rettslige utgangspunkter vedr Europarådet:

Norge er part i Generalavtalen om Europarådets privilegier og immunitet av 2. september 1949 (General agreement on privileges and immunities of the Council of Europe)
Konvensjonen inneholder blant annet bestemmelser med relevans for skatteforhold for Europarådets Generalsekretær. (De relevante bestemmelsene i konvensjonen er artiklene 16-19, jfr nedenfor.)
Norge har med dette forpliktet seg folkerettslig til å innrømme fritak med hensyn til skatt på inntekt utbetalt fra Europarådet (jfr. art. 16 og art. 18), jfr Lov om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v av 19. juni 1947 og Skattelovens § 5-15, 1. ledd, litra c) som gjennomfører denne folkerettslige forpliktelsen og innebærer at inntekt fra Europarådet ikke er skattbar i Norge.
Dette gjelder generelt for tjenestemenn i Europarådet.

Utdrag fra Generalavtalen om Europarådets privilegier og immunitet av 2. September 1949:

Part VI – Officials of the Council

Article 16

In addition to the immunities and privileges specified in Article 18 below, the Secretary General and Deputy Secretary General shall be accorded in respect of themselves, their spouses and minor children the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys in accordance with International Law.

Article 17

The Secretary General will specify the categories of officials to which the provisions of Article 18 below shall apply. He shall communicate them to the governments of all members. The names of the officials included in these categories shall from time to time be made known to the above-mentioned governments.

Article 18

Officials of the Council of Europe shall:

a. be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity and within the limit of their authority;

b. be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the Council of Europe;

c. be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and aliens' registration;

d. be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to officials of comparable rank forming part of diplomatic missions to the government concerned;

e. be given, together with their spouses and relatives dependent on them, the same repatriation facilities in time of international crisis as diplomatic envoys;

f. have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their post in the country in question, and to re-export the same free of duty to their country of domicile.

Article 19

Privileges and immunities are granted to officials in the interests of the Council of Europe and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary General shall have the right and the duty to waive the immunity of any official in any case where, in his opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Council of Europe. In the case of the Secretary General and of the Deputy Secretary General, the Committee of Ministers shall have the right to waive immunity.