Landbruks- og matdepartementet

Skog: Forsker på landskapsendringer og karbonlagring

Nyhet   •   jan 19, 2010 09:07 CET

Skog: Et nytt forskningsprosjekt skal utrede hvordan endringer i jordbrukslandskapet påvirker karbonlagring, utslipp av drivhusgasser og jordbrukslandskapets funksjoner.

Prosjektet skal vurdere hvordan landskapsendringer vil påvirke karbonlagring, utslipp av drivhusgasser og multifunksjonaliteten i jordbrukslandskap.

Prosjektet har en total ramme på 8 millioner kroner, og er et samarbeidsprosjekt mellom Skog og landskap, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Norsk senter for bygdeforskning.

Jordbrukslandskapets funksjoner påvirkes
Prosjektet skal øke forståelsen for hvordan ulike kombinasjoner av arealbruk, jordbruksaktiviteter og jordtyper påvirker karbonbalansen i ulike typer jordbruksproduksjon, og hvordan endringer i arealbruk kan påvirke både karbonfotavtrykket og de andre funksjonene i dette landskapet.

Prosjektet skal også kartlegge hvordan tilskudd til miljøtiltak, offentlig informasjon og andre faktorer påvirker bønder, og hvordan det motiverer i forhold til å endre arealbruk eller jordbruksaktiviteter for å øke bærekraften.

Skog: Et nytt forskningsprosjekt skal utrede hvordan endringer i jordbrukslandskapet påvirker karbonlagring, utslipp av drivhusgasser og jordbrukslandskapets funksjoner.