Landbruks- og matdepartementet

Skog: Mer barkbiller

Nyhet   •   des 03, 2009 14:10 CET

Skog: Bestanden av barkbiller har økt særlig i Midt-Norge. Nivået på barkbillebestandene i Trøndelag og Nordland er nå høyere eller like høyt som flere fylker i Sør-Norge, og neste år kan det bli masseangrep på stående skog flere steder.

Norsk institutt for skog og landskap har evaluert årets fangst av barkbiller, og ser en betydelig vekst i antallet. Det fanges nå omtrent like mange barkbiller i Trøndelag og på Helgeland som i Sør-Norge. Det er trolig de varme somrene på 2000-tallet som har hjulpet billene i Midt-Norge. I Sør-Norge er det fortsatt store billefangster, men nivået har ikke økt vesentlig i forhold til i fjor, i følge Norsk Institutt for Skog og Landskap.

Skog - mer om status på barkbilleovervåkingen 2009 hos Norsk Institutt for Skog og Landskap

Skog: Bestanden av barkbiller har økt særlig i Midt-Norge. Granbarkbille sett ovenfra. Foto: Karsten Sund, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

I Sør-Norge er nivået rundt det samme som i fjor. Sen fluktsesong med mye biller i en varmeperiode rundt midtsommer kan ha bidratt til lokalt høye fangster. En konsentrert flukt på denne tiden har trolig gjort at billene drepte både enkelttrær og mindre tregrupper, men det foreligger ikke rapporter om angrep på levende skog.

Flere steder er billebestanden likevel så høy at masseangrep på stående skog kan ventes i tilfelle omfattende stormfellinger og langvarig tørke, i følge Norsk Institutt for Skog og landskap.

Skog: Bestanden av barkbiller har økt særlig i Midt-Norge.