Landbruks- og matdepartementet

Skog: Nettverk setter fart på skogbruket i Sør-Trøndelag

Nyhet   •   jan 15, 2010 00:10 CET

Skog: Lokalt nettverkssamarbeid setter fart på skogbruket i Sør-Trøndelag. Strukturen ”LENSA” innen skogbruket med 5 lokale samarbeid og 26 kommuner skal fremme skogbruket i fylket.

Forkortelsen ”LENSA” står for lokalt initiativ, engasjement, nærhet, samarbeid, aktivitet, og synliggjør et verdigrunnlag for videre arbeid. Siden 2001 har det vært arbeidet systematisk med utvikling av samarbeidskultur og samarbeids-struktur innenfor skogbruket i fylket. Det gir nå resultater i form av en fungerende struktur og initiativ og aktivitet.

Lokal samarbeidsstruktur representerer en likeverdig pilar til den samarbeidsstruktur som utvikles på region- og landsdelsnivå gjennom skognæringa i Trøndelag og Kystskogbruket. Begge deler er helt avgjørende for å utnytte og utvikle det store potensial skogbruket representerer, skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i siste utgave av Fylkesnytt.

Det 3-årige prosjekt skal legge til rette for at skognettverkene og samarbeidene kan videreføres og utvikles for økt aktivitet.

Skog: Lokalt nettverkssamarbeid setter fart på skogbruket i Sør-Trøndelag. Strukturen ”LENSA” innen skogbruket med 5 lokale samarbeid og 26 kommuner skal fremme skogbruket i fylket.