Landbruks- og matdepartementet

Skog og landskap hjelper boligeiere

Nyhet   •   okt 11, 2010 09:22 CEST

Ny likningsverdi skal beregnes på alle boliger. Bor du i tett eller spredt bebyggelse? Kartløsningen til Skog og landskap gir deg svaret. Boligeiere kan nå selv sjekke om boligen er definert til å ligge i tett eller spredt bebyggelse.

I begynnelsen av september fikk alle boligeiere tilsendt et brev og et skjema fra Skatteetaten for å beregne ny likningsverdi på boliger. Dette er en følge av et Stortingsvedtak om nye regler for fastsettelse av likningsverdier på boligeiendommer fra og med inntektsåret 2010. Innen 15.oktober skal alle boligeiere rapportere til Skatteetaten.

Skatteetaten har lagt ut en boligkalkulator som estimerer ligningsverdi til alle boliger i landet. I tillegg til at det skal opplyses om boligtype, byggeår, boligens areal og prissone skal det krysses av om boligen ligger i tett eller spredt bebyggelse.

Spredt eller tett?
Skog og landskap har lagt inn tettstedsavgrensningen fra SSB inn i kartløsningen Kilden. Boligeiere kan nå gå til Kilden og sjekke om boligen er definert til å ligge i tett eller spredt bebyggelse.

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser, og er organisert under Landbruks- og matdepartementet.