Landbruks- og matdepartementet

Skog: Plant tre no

Nyhet   •   jan 21, 2010 16:53 CET

Skog: Gjennom kampanjen Plant tre no i Nord-Trøndelag fikk omlag 1200 barn og unge og 200 voksne lære om karbonets kretsløp, drivhuseffekten, fotosyntese, skogbruk, bruk av trematerialer og bioenergi.

Plant tre no ble i 2009 videreført med et høyt aktivitetsnivå. Som et samarbeid mellom fylkeskommunen, skognæringa og kommunene ble det i 2009 gjennomført 26 arrangement for barn og unge i Nord-Trøndelag. Namdal Skogselskap og Skogselskapet i Trøndelag har ansvaret for den praktiske gjennomføringen og kampanjen videreføres i 2010 med uforminsket styrke.


Skog: Gjennom kampanjen Plant tre no i Nord-Trøndelag fikk omlag 1200 barn og unge og 200 voksne lære om karbonets kretsløp, drivhuseffekten, fotosyntese, skogbruk, bruk av trematerialer og bioenergi. Foto: Foto: Skogselskapet i Trøndelag.